KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BABAESKİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ E-TWİNNİNG PROJELERİ

BABAESKİ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ E-TWİNNİNG PROJELERİ

Babaeski Atatürk Anadolu Lisesi eTwinning Projeleri

'My Literacy Glasses'-Okuryazarlık Gözlüklerim

Projemiz bir eTwinning projesi olup İspanya, Romanya, Hırvatistan, İrlanda, Kuzey Makedonya'dan ve Bababeski Atatürk Anadolu Lisesi'nden öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşecektir. Bu proje okulumuz İngilizce öğretmeni Seçil Uçum kuruculuğunda yürütülmektedir. 'My Literacy Glasses -Okuryazarlık Gözlüklerim' projesi öğrencilere medya okuryazarlığı sağlamayı, dezenformasyonun ne olduğu konusunda farkındalık yaratmayı, öğretimde dijital araç kullanımını ve dijital yeterliliğin öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Mevcut dijital dünyayı klasik eğitime entegre ederek, eğitimde gelişimi daha iyi hale getirecek ve öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerimiz dijital dünyanın tarihini inceleme fırsatına sahip olacaklar. Yine internet dışı bir ortamda eski moda eğitimi ve teknolojinin sağladığı web araçlarıyla yapılan eğitimi değerlendireceklerdir. Bunların yanısıra Z Kuşağı olmanın ne olduğunu, ne getirdiğini, 21. yüzyıl becerilerinin ne olduğunu görecekler. Bu konulara odaklanarak, projemiz yalnızca dijital okuryazarlık gibi daha geniş konular hakkında farkındalık yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda gençleri, değişimin aktörleri olmaları, medya okuryazarlığını öğrenmeleri ve bunları yaşamlarında uygulamaları için güçlendirecektir.

 25-05-202125-05-202125-05-2021

 

 

 

 

 

 

' Breathe deeply @ Think clearly' ? 'Derin Nefes Al Net Düşün'

 Katılımcı Ülkeler:Türkiye,Hırvatistan,Portekiz,Gürcistan Sorumlu Öğretmen:Seçil Uçum

"Derin nefes al ve net düşün" eTwinning projesi, sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve öğrencilerin, iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ve yerel sorunlar hakkında eğitmeyi amaçlıyor. Öğrencilerimiz proje üzerinde çalışarak, iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil ve dijital geçişin öneminin farkına varacaklardır. Projemiz sayesinde, katılan tüm öğrenciler yeme alışkanlıklarını nasıl değiştireceklerini ve organik , sağlıklı gıda alışverişi yaparak ,daha iyi bir yarın için fikirlerini sunacaklardır. Öğrencilerimiz, sürdürülebilir kalkınmanın önemi, doğal kaynakların korunması gerekliliği ve "yeşil büyüme" sürdürülebilirliğiyle ile ilgili farkındalık sahibi olacaklardır. Projemiz ,doğa dostu beslenme eğitimini teşvik ederek , iklim değişikliğini önleme çözümleri arayacaktır . Ve yine projemiz ekosistemleri , biyolojik çeşitliliği korumak ve çölleşmeyle mücadele etmek için bir dizi faaliyet, özellikle arazi, ormanlar, su ve kıyı alanları gibi doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini teşvik edecektir.

25-05-202125-05-202125-05-2021 

 


RESİMLERLE KÜÇÜREK HİKAYE YAZIYORUZ" PROJEMİZ

"Resimlerle Küçürek Hikaye Yazıyoruz" adlı proje, Aydın, Konya, Hakkari ve Kırıkkale illerinde bulunan proje ortaklarımız ile  okulumuz Babaeski Atatürk Anadolu Lisesini temsilen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Sevinç ÖZCAN rehberliğinde 9/A, 11/A ve 11/B sınıflarından öğrencilerimizin de katılımıyla yürütülmektedir.

25-05-202125-05-202125-05-2021

 

 

 

 

 

 
CANLILARIN ORTAK DiLi

Etwinning projesi kapsamında hazırlanan DNA ORTAK YAŞAM/COMMON LIFE projesiyle Kırklareli, Ankara,İstanbul,İzmir,Bingöl,MersinveYozgatillerinden9okulve29öğrenciDNAizolasyonu yapıp videolarını paylaşıyorlar. Proje kapsamında ayrıca WEB 2.0 araçları kullanılarak yapılan çalışmalarla canlılar da bulunan ortakproteinlerleilgiliminik posterler  hazırlanıpbilgipaylaşımıyapılıyor. 

Proje de okulumuzu temsilen Kimya Öğretmenimiz Şükran YAVUZ rehberliğinde9/C,10/Q,10/Bve11/Asınıflarından öğrencilerimiz yer almaktadır. Bu proje ileöğrencileretümcanlılardabulunanDNA'nınortak bir dilinin olduğunu kavratmak, DNA'nın keşif sürecine katkı sağlayanBiliminsanlarınıtanıtmakayrıcaöğrencilerin21.yy becerileriningelişmesin sağlamakamaçlanmıştır.

Aralık2O2O'defiilenbaşlayanprojekapsamındaşimdiyekadaröğrencilerimiz hazırladıkları logo tekliflerinisunupoyladılar,canlılardaortakolarakbulunanveDNAtarafındankodlanarak sentezlenen proteinlerin görsel ve işlemleri ile ilgili posterler hazırladılar. Bütün bu çalışmaların yanında ev ortamında meyve ve Sebzeler den elde edilen DNA'Iar izole edilerek videolarını paylaştılar.

 

 Projesonundaeldeedilentümgörselvedijitalverilertekbirdokümaniçerisindepaylaşılarakfarklı okullarda müfredat kapsamında yapılan etkinliklerin daha da zenginleştirilmesi planlanmakta ve proje amaçları içerisinde sayılan öğrenci kazanımlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Öğrenci kazanımları proje başında yapılan ön test ile sonunda yapılacak son test sonuçlarının karşılaştırılması ile ortayakonulacaktır.

25-05-2021

 

 

Hacı Hasan Mahallesi Atatürk Caddesi No 30 Babaeski/KIRKLARELİ - 0 288 512 11 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.