KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE DUYURUSU (BABAESKİ FATİH İLKOKULU)

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FATİH İLKOKULU KANTİNİ İHALE İLE İŞLETMELERE KİRAYA VERİLECEKTİR.
KANTİN İHALE DUYURUSU (BABAESKİ FATİH İLKOKULU)

İLAN

 

 

1.      Babaeski Fatih İlkokulu okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre kiraya verilecektir.

2.      İhale 24/11/2016 Perşembe günü saat 10:00 da Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.

3.      Muhammen Bedel 850,00 ₺ dir

4.      İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 50₺ bedel ile temin edilebilir.

5.      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6.      İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanları verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olan belgeler de kabul edilecektir.

7.      İhaleye tüzel kişiler katılamaz.

8.      Kiralama süresi uzatıldığı takdirde sözleşme yenilenecektir.

 

 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

 

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2-   Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. (Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

3-İkametgâh veya Yerleşim Yeri Belgesi veya Adres Beyanı.

4-Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz eder.

5-Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

6-Vergi Borcu olmadığına dair belge.

7-Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Ziraat Bankası 7907900-5005 nolu hesabına yatırılacaktır.)

8-Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Ziraat Bankası 7907900-5005 nolu hesabına yatırılacaktır.)

9-Teklif Mektubu (Babaeski İlçe Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

NOT   :İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanları verilecektir. Aslı idarece görülmüş  

             ibaresi olan belgelerde kabul edilecektir.

 

 

 

 

 

                                                                                             İHALE KOMİSYONU

Hacı Hasan Mahallesi Atatürk Caddesi No 30 Babaeski/KIRKLARELİ - 0 288 512 11 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.